Levenslooppsychologie

”Talent is een universele gift maar er is veel moed voor nodig om het te gebruiken…. ” Paulo Coelho

In de levenslooppsychologie staat de menselijke ontwikkeling centraal. Uitgangspunt hierbij is dat de mens zich gedurende zijn hele leven blijft ontwikkelen op alle terreinen van het leven, namelijk lichamelijk, cognitief, sociaal en emotioneel. Hierbij kan sprake zijn van groei, bijvoorbeeld in sociale contacten of in vaardigheden, maar er kan ook sprake zijn van verlies of afname van vermogens.

Als levenslooppsycholoog kan ik je ondersteunen in je persoonlijke ontwikkeling, door je te helpen je eigen kracht en talenten te ontwikkelen. Daarnaast bied ik psychologische begeleiding aan wanneer je emotioneel vastloopt . Dit kan zijn door stressklachten, verlies, midlife-crises, omgaan met hooggevoeligheid of hoogbegaafdheid.